Trần Ngọc Giàu (quận Tân Bình, TP HCM) hỏi: "Công ty tôi trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) căn cứ trên tổng thu nhập hằng tháng của người lao động (NLĐ), trong đó bao gồm cả tiền lương tăng ca. Xin hỏi tiền lương làm thêm giờ có phải đóng thuế TNCN không?".

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Căn cứ điểm i, khoản 1, điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Cụ thể là phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường. Cũng theo thông tư này, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho NLĐ. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế. Như vậy, tiền lương làm thêm giờ của NLĐ không phải đóng thuế TNCN.