Theo đó, căn cứ điều 89 Luật BHXH 2014, điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại điều 103 Bộ Luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca…

Lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH - Ảnh 1.

Tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp không phải tính đóng BHXH

Như vậy, tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp (bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hằng năm) không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

Tin-ảnh: Đ.Viên