Trong đó nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm bình quân gần 85%, gồm: trình độ sơ cấp nghề chiếm tỉ lệ 21%, trình độ trung cấp chiếm tỉ lệ 28%, trình độ cao đẳng chiếm 16%, trình độ đại học trở lên chiếm 18%. Đặc biệt trong giai đoạn này có 5 nhóm ngành sẽ phát triển trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Mỗi năm TP HCM cần khoảng 300.000 lao động - Ảnh 1.

Lao động trẻ tại TP HCM tại một hội chợ việc làm

Dẫn đầu là nhóm ngành công nghệ thông tin (phân tích dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng....) và công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Tiếp đến là ngành công nghệ tự động hóa (cơ điện tử, điện tử, điều khiển tự động, chế tạo ôtô, chế tạo vật liệu...), các ngành kỹ thuật xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, năng lượng, công nghệ in 3D, các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, kỹ thuật y sinh (tích hợp kỹ thuật số - vật lý - sinh học) và nhóm ngành quản trị, dịch vụ quản trị tài chính - đầu tư, logicstics, du lịch, dinh dưỡng. Ngoài ra, nhóm ngành nghệ thuật, xã hội, nhân văn và sáng tạo (như kiến trúc, thiết kế, dịch thuật) cũng sẽ trở thành ngành chiếm ưu thế trong giai đoạn này.

Tin-ảnh: T.Đồng