Trong đó nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao như điện tử - công nghệ thông tin chiếm 9,05%, cơ khí - tự động hóa chiếm 6,51%, nhóm ngành kinh tế dịch vụ chiếm 52,56% tập trung cao ở một số nhóm ngành như kinh doanh - bán hàng, dịch vụ phục vụ, vận tải - kho bãi - xuất nhập khẩu, kinh doanh tài sản - bất động sản… Nguyên nhân do nhu cầu tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của các DN, cũng như thực hiện các đơn hàng bảo đảm cung cấp hàng hóa cho thị trường vào thời điểm cuối năm. Đặc biệt đây là dịp lễ, Tết DN gia tăng tuyển dụng lao động, nhất là lao động phổ thông, làm việc thời vụ, bán thời gian.

Cuối năm, gia tăng nhu cầu tuyển dụng - Ảnh 1.

Dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc thời vụ, bán thời gian tăng cao

Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm nên tình trạng dịch chuyển lao động không nhiều như các thời điểm khác trong năm, người lao động không muốn thay đổi công việc mà muốn ổn định để làm cơ sở tính toán lương và các khoản phúc lợi cuối năm.

Tin-ảnh: T.Đồng