Một giấy phép có được sử dụng tại 2 nơi?

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, trường hợp hợp đồng lao động hết hạn thì giấy phép lao động sẽ hết hiệu lực. Khi đó, theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP, người sử dụng lao động phải thu hồi giấy phép của NLĐ và nộp lại cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Do vậy, nếu công ty ông An tuyển dụng lao động đó thì phải xin cấp lại giấy phép lao động mới.