Chương trình sẽ tập huấn cho 200 cán bộ Công đoàn, công nhân (CN) các nội dung như: Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, truyền thông giáo dục, cha mẹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em (chống xâm hại trẻ em, các bệnh thường gặp ở trẻ...) cho CN tại các KCX-KCN TP, các khu nhà trọ.

Nắm rõ tâm tư của nữ công nhân, kiến nghị chính sách hỗ trợ - Ảnh 1.

Chương trình tập huấn các chính sách pháp luật do LĐLĐ TP HCM tổ chức

Ngoài căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch tập huấn và phối hợp cùng hội LHPN đồng cấp triển khai thực hiện, LĐLĐ TP lưu ý các cấp Công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CN, từ đó đề xuất, kiến nghị các chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề của xã hội.

Tin-ảnh: H.Đào