Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân

Tin mới

17/04/2015 21:41

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 11 (khóa XI) đã diễn ra tại TP HCM ngày 17-4.

Dưới sự chủ trì của ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đề án trình Ban Bí thư ban hành chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) các KCX-KCN”. Hội nghị cũng đã thảo luận dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn (CĐ); cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý hồ sơ CB-CNV trong tổ chức CĐ...

Thảo luận tại hội nghị
Thảo luận tại hội nghị

Về việc nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ, đề án cho biết đến cuối năm 2014, cả nước có 212 KCX-KCN đã hoạt động với gần 2,2 triệu lao động. Kết quả khảo sát cho thấy đời sống vật chất còn khó khăn đã ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, tinh thần của CNLĐ. Tác phong công nghiệp trong CNLĐ còn nhiều hạn chế; môi trường văn hóa ở nhiều nơi chưa lành mạnh dẫn đến mức hưởng thụ về văn hóa trong CNLĐ thấp. Nguyên nhân của tình trạng trên một phần do việc xây dựng các KCX-KCN từ đầu chưa gắn với quy hoạch xây dựng các công trình, các thiết chế văn hóa - xã hội dành cho CNLĐ; hệ thống chính sách, pháp luật liên quan thiếu đồng bộ.

Thảo luận tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch thống nhất cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ, xây dựng nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa, thể thao tại các KCX-KCN; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý văn hóa.

Về dự thảo nghị quyết nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) CĐ, đại biểu thống nhất phải nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của ban thường vụ CĐ các cấp đối với tổ chức và hoạt động UBKT; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giải quyết; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách UBKT các cấp; bảo đảm điều kiện làm việc và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ UBKT.

 

Tin-ảnh: T.Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI