Đây là dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc với tổng trị giá 3 triệu USD. Dự án đã trang bị cho Viện Khoa học AT-VSLĐ TP HCM phòng trải nghiệm thực tế ảo hỗn hợp MR (4D), phòng thí nghiệm nâng cao sức khỏe, phòng thí nghiệm đo lường môi trường làm việc, xưởng thực hành và trải nghiệm thực tế ảo AT-VSLĐ... Chương trình còn hỗ trợ biên soạn, chỉnh sửa giáo trình huấn luyện 15 chuyên đề AT-VSLĐ cho các lĩnh vực, ngành nghề.

Bên cạnh đó, dự án sẽ hỗ trợ Viện Khoa học AT-VSLĐ TP HCM nâng cao chất lượng dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ cho doanh nghiệp, mở rộng hoạt động giáo dục an toàn cho sinh viên, học sinh. Từ dự án này, Viện Khoa học AT-VSLĐ TP HCM tiếp tục ứng dụng khoa học - công nghệ để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong sản xuất, cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động, góp phần kéo giảm tỉ lệ tai nạn lao động.

H.Đào