Cụ thể, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng của tổ chức CĐ áp dụng chương trình giảm giá từ 10% đến 15% so với giá niêm yết cho đoàn viên khi sử dụng các dịch vụ. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp của tổ chức CĐ xây dựng các chương trình học bổng để hỗ trợ cho đoàn viên hoặc con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Đặc biệt, các nhà trẻ, mẫu giáo của CĐ phải có chế độ nhận sớm, trả muộn đối với con đoàn viên phù hợp với thời gian làm việc của NLĐ tại các khu kinh tế, KCX-KCN và có chính sách giảm chi phí gửi trẻ đối với con đoàn viên.

Bên cạnh đó, các trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật thực hiện miễn phí tư vấn pháp luật, khởi kiện khi có yêu cầu của đoàn viên có nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động và CĐ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý các thiết chế CĐ phải có chính sách cho NLĐ là đoàn viên CĐ được hưởng các ưu tiên về giá, quyền được ưu tiên sử dụng, được mua, được cung cấp trước so với các đối tượng khác chưa là đoàn viên CĐ. Hằng năm, phấn đấu 70% trở lên các cuộc kiểm tra, giám sát của LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ.

H.Lê