Chương trình được triển khai trên toàn quốc, bao gồm các cơ sở lao động, người sử dụng lao động, NLĐ; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi và lao động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế.

Nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động - Ảnh 1.

Lao động nữ là đối tượng ưu tiên trong công tác chăm sóc sức khỏe

Các giải pháp quan trọng của chương trình là giám sát sức khỏe, sàng lọc, phát hiện, chẩn đoán sớm BNN; điều trị, giám định, phục hồi chức năng BNN và tai nạn lao động; xây dựng hướng dẫn thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe NLĐ, quản lý yếu tố có hại, hồ sơ sức khỏe cá nhân; nâng cao sức khỏe NLĐ tại tuyến cơ sở cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, làng nghề và cho NLĐ không có hợp đồng lao động...

Tin-ảnh: N.Tú