Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, giới thiệu các chuyên đề: Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA); CĐ tham gia thúc đẩy phê chuẩn và thực hiện tiêu chuẩn quốc tế cơ bản; Bộ Luật Lao động sửa đổi và việc nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Nâng cao vai trò Công đoàn trong tình hình mới - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản có ý nghĩa rất lớn với người lao động và tổ chức CĐ. Thực hiện các tiêu chuẩn này mang lại nhiều lợi ích và quyền cơ bản cho người lao động, đồng thời thúc đẩy hoạt động của tổ chức CĐ đi vào thực chất, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên. Ông Hiểu lưu ý trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có các cam kết về lao động mà vấn đề tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản là bắt buộc thì việc thông tin, thảo luận, làm rõ vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng.

Tin-ảnh: M.Chi