Đa số cho rằng dự thảo nghị định đã khắc phục được một số tồn tại trong thực tiễn thực hiện Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP, song mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm còn thấp, chưa thể hiện được tính răn đe.

Nâng mức xử phạt để răn đe doanh nghiệp sai phạm - Ảnh 1.

Đại biểu góp ý kiến tại hội thảo

Để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhiều ý kiến đề nghị cần nâng cao mức xử phạt; bổ sung thêm các quy định xử lý hành vi cản trở công tác thanh tra cũng như thủ tục, trình tự cưỡng chế thực hiện các quyết định thanh tra.

Tin-ảnh: M.Chi