Hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất lẫn tinh thần cho lao động nữ, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp CĐ tập trung thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và ký kết các "Chương trình phúc lợi đoàn viên" nhằm mang nhiều lợi ích thiết thực cho đối tượng này; đẩy mạnh chăm lo cho nữ đoàn viên các nghiệp đoàn, đội ngũ điều dưỡng, y - bác sĩ tham gia phòng chống dịch Covid-19. Song song đó, các cấp CĐ cần chủ động nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của nữ công nhân về đời sống, việc làm; đề xuất với chủ doanh nghiệp các chính sách chăm lo, hỗ trợ lao động nữ.

Nâng phúc lợi cho lao động nữ - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở tham dự hội nghị nữ công sáng 19-3

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, yêu cầu các cấp CĐ tập trung bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả năm chủ đề "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: H.Đào