Nguyễn Thị Như Lan (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi là nữ, 48 tuổi, đã đóng BHXH 21 năm, do chuyển đổi nơi ở tôi không còn công tác nữa. Xin hỏi tôi nên xin về hưu sớm hay tiếp tục đóng bảo hiểm?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, lao động nữ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đủ 55 tuổi; từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp (bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đủ 50 tuổi; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và đủ 45 tuổi; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành).

Do thông tin bà cung cấp không đầy đủ nên BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để trả lời cụ thể. Nếu bà đủ điều kiện hưởng lương hưu sớm theo quy định nêu trên thì mức hưởng lương hưu của bà sẽ thấp do số năm đóng BHXH ít và bị giảm trừ tỉ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp của bà đã tham gia BHXH bắt buộc được 21 năm thì nên tiếp tục tham gia BHXH cho đến khi đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng lương hưu hằng tháng ở mức cao nhất.