Bà Đoàn Thị Minh Khánh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Thời điểm cuối năm nhiều việc, chị Thảo xin nghỉ đã gây rất nhiều khó khăn cho công ty. Thế nhưng, giám đốc vẫn giải quyết cho chị Thảo nghỉ 2 tuần là đã có chiếu cố hoàn cảnh gia đình của chị. Chúng tôi biết trong gia đình chị Thảo còn nhiều anh chị em có thể luân phiên chăm sóc người bệnh nên đã gợi ý chị bàn bạc với người nhà để thu xếp. Nếu chị xin nghỉ việc luôn, công ty sẽ chấp thuận; còn nếu tự ý nghỉ việc thêm 2 tuần khi công ty chưa cho phép thì chị sẽ bị sa thải.