Nhằm ngăn ngừa tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT và bảo đảm quyền thụ hưởng của người lao động, toàn ngành đã kiểm tra 6.427 đơn vị, qua đó phát hiện 7.291 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia; 7.577 lao động đóng không đúng mức quy định. Cơ quan BHXH đã ban hành 161 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt hơn 5.738 tỉ đồng. Các đơn vị, doanh nghiệp bị xử phạt đã nộp hơn 2.600 tỉ đồng.

Ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT - Ảnh 1.

Người dân khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

* Nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, UBND TP HCM vừa giao Sở Y tế phối hợp với BHXH TP chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bàn thực hiện nghiêm việc chuyển dữ liệu chi phí KCB trong ngày lên Cổng thông tin giám định BHYT. Theo đó, BHXH TP chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT năm 2019; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thanh toán chi phí KCB theo dữ liệu các cơ sở y tế gửi lên cổng điện tử. Đối với cơ sở KCB trực thuộc các bộ, ngành, BHXH TP trực tiếp thông báo dự toán nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2019, đồng thời gửi đơn vị quản lý các cơ sở y tế này để theo dõi và phối hợp chỉ đạo, thực hiện; tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT; ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

UBND TP cũng đề nghị tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; kiên quyết ngưng hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở y tế có tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

H.Lê