Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm. Các vị trí công việc như lễ tân, tổ chức hội nghị, nhân sự, kinh doanh - tiếp thị, tài chính - kế toán, hành chính, marketing… tại các khách sạn, resort, cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước đều xuất thân từ ngành quản trị khách sạn. Một khảo sát mới đây cho thấy mức thu nhập trung bình của quản lý khách sạn hạng trung khoảng từ 10-18 triệu đồng/tháng, khách sạn hạng 3-5 sao có thể đạt từ 2.000 USD trở lên. Ngoài ra, chế độ đãi ngộ tốt, mức thưởng cao cùng những chuyến du lịch, tập huấn trong và ngoài nước cũng là yếu tố đầy thu hút của nghề quản trị khách sạn.

Ngành du lịch hút nhân sự - Ảnh 1.

Ngành du lịch Việt Nam cần khoảng 40.000 lao động mỗi năm

Học viên sau khi tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn có thể đảm nhiệm tốt nhiều công việc khác nhau như: quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận lễ tân tiền sảnh, phòng, ẩm thực, bếp, hội nghị yến tiệc, nhân sự, kinh doanh - tiếp thị, tài chính - kế toán, hành chính, marketing…

Tin-ảnh: G.Nam