Năm nay có 45 doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc tham gia tuyển dụng khoảng 1.400 ứng viên Việt Nam. Các nhà tuyển dụng Hàn Quốc phần lớn là các DN vừa và nhỏ (chiếm 3/4 tổng số nhà tuyển dụng), số còn lại là những DN thuộc các Tập đoàn Lotte, Posco, LG, Daesang, Emart, Shinhan Bank, Korea Exchange Bank. Các vị trí tuyển dụng đa dạng như quản lý sản xuất, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm, R&D, quản lý xuất nhập khẩu, thu mua, logistics, kế hoạch, kinh doanh tiếp thị, quảng cáo, nhân sự, hành chính, kế toán, phiên dịch, tư vấn.

Được biết ứng cử viên Việt Nam có khoảng 70% là sinh viên vừa tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp vài năm.

L.Giang