"Do tình hình kinh doanh và để tiết kiệm chi phí, công ty yêu cầu chúng tôi đi làm luân phiên và ngày nghỉ định kỳ không phải là chủ nhật. Điều này ảnh hưởng nhiều trong việc sắp xếp công việc gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Chúng tôi đề nghị công ty bố trí ngày nghỉ cố định là chủ nhật nhưng không được chấp thuận…".

Ngày nghỉ hằng tuần phải cố định? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Lê Chí Quốc, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Theo quy định, mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày, người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần. Trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ bình quân một tháng ít nhất 4 ngày. Công ty không bố trí ngày nghỉ cố định vào chủ nhật nhưng vẫn bảo đảm số ngày nghỉ hằng tháng cho người lao động từ 4 ngày trở lên. Do đó, quy định của công ty là phù hợp. Tuy vậy, chúng tôi vẫn ghi nhận kiến nghị của công nhân và tiếp tục đưa vào nội dung đối thoại với chủ doanh nghiệp sắp tới.