Nghỉ giữa giờ lúc làm đêm được tính thời gian làm việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Điều 105 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định "Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau". Theo khoản 2 điều 108 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định "Trường hợp làm việc ban đêm thì NLĐ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc". Theo nội dung NLĐ nêu thì công ty tổ chức làm việc vào khung giờ làm việc ban đêm nên NLĐ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút và tính vào giờ làm việc.