Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2019, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, thì người sử dụng lao động được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động (NLĐ) thực hiện một trong số các hành vi sau:

(1) NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

(2) NLĐ có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động được quy định trong nội quy lao động;

(3) NLĐ có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động (hiện hành không quy định);

(4) NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật;

Trong đó: Tái phạm là trường hợp NLĐ lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định.

(5) NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm có thể bị sa thải - Ảnh 1.

Ảnh mang tính chất minh họa

Trong đó, trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm:

- Thiên tai, hỏa hoạn.

- Bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

- Các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Đ.Viên