Hội thảo nhận định dưới ảnh hưởng của đại dịch, các công ty, doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo đảm người lao động (NLĐ) an toàn vừa bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh được ổn định và hiệu quả. Trong bối cảnh ấy, cơ chế nhân sự linh hoạt là tận dụng các tiến bộ công nghệ, tạo điều kiện cho NLĐ và các tổ chức, doanh nghiệp cùng làm việc, hợp tác hiệu quả giữa các phòng ban, địa điểm và môi trường làm việc. Mô hình linh hoạt này cần trở thành một phần trong văn hóa hằng ngày của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cân bằng giữa nhiều yếu tố gồm năng suất, hiệu suất, bảo mật thông tin, tuân thủ, sự hài lòng của khách hàng, phúc lợi của NLĐ...

Người lao động mong giữ được việc làm trong dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người lao động mong muốn được an toàn trong dịch Covid-19

Báo cáo "NLĐ mong muốn gì" của Tập đoàn ManpowerGroup được thực hiện trên 8.000 NLĐ trên 18 tuổi cho thấy NLĐ mong muốn giữ được việc làm, an toàn và được trau dồi, học hỏi những kỹ năng mới, đặc biệt là họ không muốn quay lại cách làm việc truyền thống. Đáng chú ý, có 43% người tham gia khảo sát tin rằng đại dịch sẽ chấm dứt cách thức làm việc truyền thống 8 giờ/ngày. 

Tin-ảnh: N.Hà