Hồ Anh Đào (huyện Hóc Môn, TP HCM) hỏi: "Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, doanh nghiệp (DN) phải chịu trách nhiệm về tính chính xác với thông tin trong phiếu đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà do người lao động (NLĐ) điền. Điều này liệu có hợp lý với DN?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1244/LĐTBXH-VL về việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, NLĐ chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin quy định về ở thuê, ở trọ (theo khoản 1 điều 7, khoản 3 điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg). Bên cạnh đó, theo khoản 3 điều 7 và khoản 3 điều 11, người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin quy định về hợp đồng lao động, NLĐ đang làm việc thực tế tại đơn vị.

Riêng cơ quan BHXH chịu trách nhiệm với thông tin về việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ. Như vậy, NLĐ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin thuê trọ đã kê khai, còn DN chỉ bảo đảm tính chính xác đối với hợp đồng lao động và NLĐ đang làm việc thực tế tại đơn vị.