Thỏa ước có nhiều nội dung cao hơn luật và có lợi cho người lao động như: làm việc không quá 40 giờ/tuần; được thưởng tháng lương thứ 13 (thấp nhất là 1 tháng lương theo hợp đồng lao động); thử việc được hưởng 100% mức lương; mức lương thấp nhất đối với chức danh, công việc đòi hỏi qua đào tạo cao hơn 30% so với mức lương tối thiểu vùng. Ngoài ra, người lao động còn được phụ cấp tiền ăn giữa ca (30.000 đồng/ngày), phụ cấp xăng xe, tặng quà trong các dịp lễ 30-4, Quốc tế Lao động 1-5, Quốc khánh 2-9, Tết dương lịch, trợ cấp ốm đau, hiếu hỷ...

Người lao động thử việc được hưởng nguyên lương - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể

Công ty TNHH Razona Việt Nam hiện có 17 lao động và chưa có tổ chức Công đoàn. 

Tin-ảnh: N.Hà