NLĐ được mua cổ phần ưu đãi khi DN cổ phần hóa

Tin mới

08/12/2017 08:03

(NLĐO)- Giá bán cổ phần (CP) cho người lao động (NLĐ) được xác định bằng 60% giá trị một cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần); giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức Công đoàn (CĐ) tại doanh nghiệp (DN) CP hóa bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP).

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn bán CP lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DN nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty CP.

Đối tượng mua CP gồm: Nhà đầu tư trong nước, nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, bao gồm các tổ chức, cá nhân (kể cả NLĐ trong DN cổ phần hóa); nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Trường hợp cần thiết bổ sung điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án cổ phần hóa; NLĐ tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hoá theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; tổ chức CĐ tại doanh nghiệp cổ phần hóa.

Những đối tượng không được mua cổ phần lần đầu: Các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

NLĐ được mua cổ phần ưu đãi khi DN cổ phần hóa - Ảnh 1.

Dự thảo nêu rõ giá bán CP cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt mua tại cuộc đấu giá và được xác định là trúng thầu theo kết quả đấu giá quy định. Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa bán CP theo hình thức bảo lãnh phát hành thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận với Tổ chức bảo lãnh phát hành về giá bảo lãnh nhưng không thấp hơn giá khởi điểm được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Đáng lưu ý về giá bán cổ phần ưu đãi cho NLĐ trong DN cổ phần hóa, dự thảo nêu rõ: Giá bán cổ phần cho NLĐ được xác định bằng 60% giá trị một cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần); giá bán CP ưu đãi cho tổ chức CĐ tại DN cổ phần hóa bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP).


Tin -ảnh K.An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI