BHXH Việt Nam ngày 6-12 cho biết, đến nay, toàn ngành đã cấp sổ BHXH cho 13,4 triệu người, đạt 99,2% số người tham gia BHXH. Trong đó, đã bàn giao 6,55 triệu sổ (theo mã số BHXH), đạt 50,3%, tăng 1,62 triệu sổ so với thời điểm 30-9-2017; đồng thời đã cấp 79,5 triệu thẻ BHYT.

Trước đó, từ ngày 1-8-2017, BHXH Việt Nam đã triển khai cấp sổ BHXH cho người lao động (NLĐ) theo mã số BHXH. Đối với trường hợp có mã số BHXH, NLĐ chỉ cần cung cấp mã số BHXH khi tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT được thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp không nhớ, cơ quan BHXH phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý. Trường hợp chưa có mã số BHXH, người tham gia sẽ lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu của BHXH. 

Thông qua mã số BHXH, người tham gia tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

NLĐ tự kiểm tra quá trình đóng - hưởng BHXH qua mã số  - Ảnh 1.

Thông qua mã số BHXH, người tham gia tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Theo Luật BHXH 2014 (có hiệu lực đầu năm 2016), NLĐ có quyền tự quản lý sổ BHXH thay vì chủ sử dụng lao động giữ như trước đó. NLĐ tự quản lý sổ BHXH không chỉ nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia BHXH của bản thân mà còn chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH theo luật định.

Theo BHXH Việt Nam, quy định này nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH cũng như có trường hợp doanh nghiệp đã "giam" sổ BHXH của NLĐ khi xảy ra tranh chấp lao động gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và NLĐ trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH.

NLĐ khi tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình kịp thời; đồng thời ngăn ngừa tình trạng NLĐ bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn trách nhiệm đóng thuộc chủ sử dụng lẫn phần đóng của NLĐ mà họ không hay biết. Không chỉ vậy, tự quản lý sổ BHXH của mình, NLĐ khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi đi làm việc tại doanh nghiệp khác.

Tin -ảnh: Đ.Viên