Điều chỉnh thông tin ghi sai trong sổ BHXH

Tin mới

24/11/2017 08:07

(NLĐO)- Người lao động (NLĐ) làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp mà cơ quan BHXH không điều chỉnh được thì thông báo người sử dụng lao động (NSDLĐ) lập hồ sơ đề nghị, gửi Bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB- XH).

Bộ LĐ-TB- XH ban hành Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn sửa chức danh nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ BHXH như sau:

Điều chỉnh thông tin ghi sai trong sổ BHXH - Ảnh 1.

- NLĐ thực tế làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và được hưởng đầy đủ các chế độ nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ BHXH thì cơ quan BHXH điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật BHXH.

- Khi thực hiện điều chỉnh phải đảm bảo đúng tên nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ LĐ-TB-XH ban hành.

- NLĐ làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp mà cơ quan BHXH không điều chỉnh được thì thông báo NSDLĐ lập hồ sơ đề nghị, gửi Bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ LĐ-TB-XH.

- Đối với các trường hợp đã được Bộ LĐ-TB- XH đồng ý điều chỉnh chức danh nghề, công việc ghi chưa đúng trong sổ BHXH thì cơ quan BHXH căn cứ vào văn bản của Bộ LĐ-TB-XH để thực hiện điều chỉnh.


Tin -ảnh: Đ.Viên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI