Nửa đầu năm 2017, toàn ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho 4,49 triệu lượt người, tăng 520.000 lượt người;  thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 75,57 triệu lượt người. Theo BHXH Việt Nam, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH xảy ra ở tất cả các địa phương với tổng sổ nợ là 15.425,6 tỉ đồng. 

Nợ bảo hiểm hơn 15.400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Trích nộpđầy đủ bảo hiểm cho công nhân là trách nhiệm của người sử dụng lao động

Nguyên nhân là do việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, biểu hiện là tình trạng trốn đóng BHXH, đăng ký số người tham gia BHXH và mức tiền lương, tiền công tham gia BHXH thấp hơn so với thực tế. Bên cạnh đó, nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan quản lý nhà nước còn chậm; hoặc chưa đầy đủ, gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện…

Nợ bảo hiểm hơn 15.400 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công nhân một doanh nghiệp tại quận 12, TP HCM hoang mang khi giám đốc bỏ trốn, xù lương và nợ BHXH

Theo BHXH Việt Nam, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản có chiều hướng tăng, dẫn đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng gặp nhiều khó khăn. Do vậy, ưu tiên hàng đầu trong 6 tháng cuối năm của ngành là nỗ lực tăng thu, giảm nợ đọng.


Tin -ảnh: Đ.Viên