"Về quy định nơi làm việc, trường hợp doanh nghiệp ở TP HCM tuyển nhiều nhân viên ở tỉnh khác làm việc tại tỉnh đó nhưng công ty lại không có chi nhánh hay văn phòng ở đó. Vậy khi ký hợp đồng lao động thì nơi làm việc sẽ là ở đâu? Khai báo lao động, đóng BHXH ở đâu?".

Nơi làm việc là ở đâu? - Ảnh 1.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động về nơi làm việc, hợp đồng lao động chỉ cần thể hiện được phạm vi và địa điểm người lao động làm việc theo thỏa thuận, không đề cập đến pháp nhân nằm ở đâu. Về đăng ký khai trình lao động, có thể khai trình tại nơi mà công ty đóng trụ sở. Về quyền lợi hay kỷ luật thì sẽ căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên. Ở đây nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động ở TP HCM, đang trả lương qua trụ sở ở TP HCM thì đóng BHXH ở TP HCM. Về quyền lợi, ví dụ về BHYT, người lao động muốn được khám chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh cho gần thì chỉ việc đăng ký vào thẻ BHYT nơi khám chữa bệnh mình mong muốn.