Nội quy không quy định

Ông Đinh Thế Trung, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do một bộ phận khác có lao động nghỉ việc nên chúng tôi tạm thời điều chuyển chị Mai sang đảm nhiệm công việc ấy trong thời gian 60 ngày. Chúng tôi thừa nhận đã không quy định những trường hợp doanh nghiệp có quyền tạm thời điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng trong nội quy lao động nên việc điều chuyển này là không đúng quy định. Do đó, công ty sẽ bàn bạc lại với chị Mai để giải quyết mọi việc thấu tình đạt lý.