Nuôi con nhỏ sao không được về sớm?

Bà Lê Thị Nga, trưởng phòng tổ chức nhân sự, trả lời: Đúng là vừa qua có vài trường hợp lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi vẫn làm việc 8 giờ mỗi ngày và có 1 trường hợp làm thêm vào buổi tối. Tuy nhiên, việc này là do người lao động đề nghị được làm thêm để chờ qua giờ cao điểm, không bị kẹt xe trên đường về. Chúng tôi có thiếu sót là không trả lương làm thêm cho 1 giờ ở lại này. Sắp tới, công ty sẽ truy trả đầy đủ. Riêng trường hợp làm đêm là một nhân viên kế toán phải hoàn tất sổ sách để tính lương cho người lao động. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng này nữa.