Phải báo trước 45 ngày

Bà Võ Thị Nga, giám đốc công ty, trả lời: Công ty có ký với anh Quốc một bản hợp đồng thời hạn 1 năm, sau đó không ký lại và anh Quốc vẫn làm việc cho tới nay. Do vậy, chúng tôi xem như anh Quốc làm việc với hợp đồng không xác định thời hạn, muốn nghỉ việc phải báo trước 45 ngày. Tuy vậy, nếu anh Quốc có nhu cầu nghỉ việc sớm hơn thời hạn báo trước, công ty có thể xem xét, giải quyết.