Đại diện Công ty TNHH Ishisel Việt Nam (huyện Nhà Bè, TP HCM) hỏi: "Đầu mỗi năm, công ty thực hiện chế độ tăng lương cho NLĐ, có quyết định và danh sách đính kèm. Sau khi tăng lương, công ty có bắt buộc phải ký phụ lục hợp đồng lao động (HĐLĐ) với NLĐ theo mức lương mới hay không?".

BHXH TP HCM trả lời: Điều 23 Bộ Luật Lao động quy định tiền lương là một trong những nội dung ghi trong HĐLĐ. Mặt khác, theo điều 35 Bộ Luật Lao động, khi thay đổi nội dung HĐLĐ (thay đổi tiền lương) thì hai bên phải tiến hành ký phụ lục HĐLĐ hoặc HĐLĐ mới để điều chỉnh nội dung này. Hơn nữa, cơ sở của việc trích, nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là HĐLĐ, hợp đồng làm việc; phụ lục HĐLĐ, bảng lương; quyết định tuyển dụng, quyết định xếp lương... Do đó, sau khi điều chỉnh lương cho NLĐ thì công ty phải ký phụ lục HĐLĐ hay ký lại HĐLĐ mới với NLĐ.