Tại buổi tập huấn, LĐLĐ quận yêu cầu CĐ cơ sở khi tiến hành đại hội phải bảo đảm các nội dung: báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội CĐ cấp trên cơ sở, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới…

Phải thu đủ, chi đúng kinh phí Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham dự buổi tập huấn do LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM tổ chức

Đối với công tác tài chính, cán bộ CĐ cơ sở được quán triệt Quyết định 1910/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính CĐ cơ sở. Theo đó, các CĐ cơ sở phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo phân cấp. Trong công tác chi, phải chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định của nhà nước và tổ chức CĐ. 

Tin-ảnh: M.Chi