Lý Hồng Đức (quận 8, TP HCM) hỏi: "Tôi làm việc tại một cơ quan nhà nước từ tháng 8-2015 và mới đây xin nghỉ việc. Xin hỏi khi nghỉ việc thì tôi có được yêu cầu đơn vị cũ trả lại hồ sơ và các giấy tờ liên quan trong quá trình công tác không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 20 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 47 của bộ luật này, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận, trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác đã giữ của người lao động. Như vậy, khi nghỉ việc, ông Đức có quyền yêu cầu đơn vị trả lại những giấy tờ cá nhân.