Nguyễn Hữu Nam (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Công ty tôi tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên vào ngày thứ sáu, cũng là ngày làm việc bình thường. Xin hỏi trong trường hợp này, công ty có phải trả lương cho người lao động (NLĐ)?".

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Căn cứ theo quy định tại điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP, thời giờ được tính là giờ làm việc của NLĐ để hưởng lương bao gồm: Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc; nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người; thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi; nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh; thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của NLĐ; thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ) hoặc được NSDLĐ đồng ý; thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do Công đoàn (CĐ) cấp trên triệu tập cán bộ CĐ không chuyên trách theo quy định của pháp luật về CĐ; thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với NLĐ cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Như vậy, NLĐ nghỉ khám sức khỏe định kỳ không được quy định cụ thể, tuy nhiên ở tình huống này, NLĐ phải ngừng việc mà không do lỗi của mình. Do đó, khi tổ chức khám sức khỏe định kỳ vào ngày làm việc, NSDLĐ phải trả lương cho NLĐ.