Lê Hồng Thư (hongthule8811@gmail.com) hỏi: "Tôi làm việc tại chi nhánh công ty và theo hợp đồng lao động thì thời gian làm việc là 8 giờ/ngày. Thế nhưng, sau khi hết ca làm việc, trưởng chi nhánh buộc tôi làm thêm từ 1-2 giờ mà không trả tiền làm thêm giờ. Tôi thắc mắc thì được trưởng chi nhánh giải thích là làm hết việc chứ không hết giờ. Xin hỏi công ty không trả tiền làm thêm giờ cho tôi là đúng hay sai?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo điều 104 Bộ Luật Lao động, thời giờ làm việc bình thường của người lao động (NLĐ) là không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ/ngày (không quá 48 giờ/tuần). Bên cạnh đó, điều 97 Bộ Luật Lao động quy định khi NLĐ làm thêm giờ sẽ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Cụ thể, làm thêm giờ vào ngày thường được trả ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày. Trường hợp NLĐ làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. NLĐ làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. Căn cứ các quy định trên thì chị Thư phải được trả tiền lương làm thêm giờ.