Hồ Thanh Hải (haithanh_60h@gmail.com) hỏi: "Theo quy định, người lao động (NLĐ) cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu được rút ngắn thời gian làm việc 1 giờ và vẫn được hưởng lương. Thế nhưng, mới đây, khi làm thủ tục nghỉ hưu, tôi có đề nghị công ty thanh toán khoản tiền này nhưng không được chấp thuận".

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Khoản 2 điều 166 Bộ Luật Lao động quy định NLĐ cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Theo quy định tại điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP, thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với NLĐ cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu được tính là thời gian làm việc và được hưởng lương. Căn cứ các quy định trên, thời gian làm việc bình thường của ông Hải trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu sẽ là 7 giờ/ngày và thời gian làm việc vượt quá thời gian này được tính là giờ làm thêm. Do vậy, công ty phải truy trả lương làm thêm giờ cho ông Hải.