Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản số 2104/KL-ĐCT về Kết luận của Đoàn Chủ tịch về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 19-11-2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động (TNLĐ) trong hệ thống CĐ. 

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các cấp CĐ tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) tự giác thực hiện các quy định về AT-VSLĐ. 

Đặc biệt, khi thống kê, báo cáo TNLĐ, các cấp CĐ cần coi trọng việc phân tích nguyên TNLĐ để đưa ra các cảnh báo và biện pháp phòng ngừa.

Phát hiện, ngăn ngừa hành vi che giấu tai nạn lao động - Ảnh 1.

CĐ cơ sở căn cứ chỉ đạo của CĐ cấp trên xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình của đơn vị, doanh nghiệp (DN); phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt việc đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng, ký kết, giám sát việc thực hiện TƯLĐTT có các nội dung AT-VSLĐ; thực hiện việc báo cáo CĐ cấp trên khi đơn vị, DN che giấu TNLĐ.

Tin-ảnh: An Chi