Đại hội vinh dự tiếp ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tặng hoa cho Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) báo cáo giải trình tiếp thu vào dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) tại Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XII.

Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) trình bày báo cáo về tình hình quan hệ lao động, tập trung vài các vấn đề như: tình hình ngừng việc tập thể; việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; sự xuất hiện của các tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đình công; bảo vệ quyề lợi NLĐ ở các loại hình đặc thù.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tại phiên họp buổi chiều, Đại hội đã biểu quyết bầu 161 người vào Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam Khóa XII với kết quả 100% phiếu bầu.

Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII ra mắt đại hội

Ngay sau đó, BCH đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tín nhiệm 100%. 4 Phó Chủ tịch là các ông: Trần Thanh Hải, Ngọ Duy Hiểu, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh.

Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 5.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII ra mắt đại hội

Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 6.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

NHÓM PHÓNG VIÊN Ảnh; HOÀNG TRIỀU