Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đã phổ biến đến đại biểu các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp của tổ chức CĐ trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, tập trung phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên CĐ; nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ CĐ; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động CĐ, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp do LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM tổ chức Ảnh: MAI CHI

l Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận 9, TP HCM cũng tổ chức buổi tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động số 27, 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI CĐ TP HCM đến hơn 500 cán bộ CĐ và công nhân. Dịp này, cán bộ CĐ và công nhân còn được xem triển lãm ảnh với chủ đề "Khát vọng hòa bình" và "Biển đảo Việt Nam". Triển lãm kéo dài đến hết ngày 9-12.

l CĐ Cao su Việt Nam vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VIII CĐ Cao su cho 400 đại biểu là đoàn viên, cán bộ CĐ cơ sở tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai).

M.Chi - T.Nga - B.Đằng