Tham dự ngày hội, CNVC-LĐ được các luật sư, luật gia tư vấn cụ thể từng trường hợp, sự việc về các nội dung liên quan đến pháp luật lao động như: chế độ thai sản cho lao động nữ, hợp đồng lao động, thời gian làm việc, việc trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và doanh nghiệp, BHYT, chế độ tử tuất…


CNVC-LĐ được tư vấn tại ngày hội

CNVC-LĐ được tư vấn tại ngày hội

Ngoài ra, CNVC-LĐ còn được tư vấn và trợ giúp pháp lý về các vấn đề xoay quanh Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Đất đai, Bộ Luật Dân sự…

Tin-ảnh: T.Nga