Tư vấn pháp luật cho 6.779 trường hợp

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiếp nhận tư vấn cho 1.679 trường hợp khiếu nại, thắc mắc của người lao động (NLĐ) bằng các hình thức tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, email và website, tư vấn bằng văn bản… Các tổ tư vấn pháp luật tại LĐLĐ các quận, huyện cũng đã tư vấn cho hơn 4.300 trường hợp; Công đoàn (CĐ) các KCX và KCN tư vấn cho hơn 400 trường hợp. Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP, cho biết khiếu nại của NLĐ chủ yếu nằm ở các nội dung như trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, chế độ BHXH, nợ lương, nợ bảo hiểm và các tranh chấp lao động, kỷ luật lao động…

Bên cạnh đó, theo ông Triều, Luật BHXH từ ngày 1-1-2016 chính thức có hiệu lực thi hành đã trao cho tổ chức CĐ quyền đại diện NLĐ khởi kiện các vụ án về nợ BHXH. Việc này đang đặt ra các yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống CĐ nói chung và hệ thống tư vấn pháp luật của LĐLĐ trong thời gian sắp tới.

B.Đằng