Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam sẽ phối hợp hướng dẫn giám sát việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam sẽ phối hợp hướng dẫn giám sát việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.

Hai bên có trách nhiệm theo dõi, chia sẻ, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của người lao động (NLĐ) và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật Việc làm và Luật An toàn - vệ sinh lao động tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp; theo dõi, hướng dẫn giám sát việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.

Việc khởi kiện, thanh tra, kiểm tra DN sẽ do Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Thu (BHXH Việt Nam) và Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp thực hiện. Hai bên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan BHXH và tổ chức Công đoàn các cấp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết, khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện các chính sách BHXH, BHYT đối với NLĐ…

Tin -ảnh: Đ.Viên