Theo đánh giá, năm qua, tình hình công nhân và quan hệ lao động trên địa bàn khá ổn định do các đơn vị, doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ). Đến nay, toàn quận đã có 346/379 DN có từ 10 lao động trở lên tổ chức hội nghị NLĐ (tỉ lệ 91,29%); 164/172 Công đoàn cơ sở có từ 30 lao động trở lên phối hợp ban giám đốc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho NLĐ; 115 đơn vị, DN ký kết mới thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số đơn vị có thỏa ước lao động tập thể là 360 (tỉ lệ 95%)...

Quận Bình Tân, TP HCM: 95% doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Quận ủy Bình Tân, TP HCM tại buổi tổng kết

Dịp này, Quận ủy Bình Tân đã tặng giấy khen cho 28 tập thể, 34 cá nhân có thành tích nổi bật trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN và 45 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019.

Tin-ảnh: M.Chi