Hai DN tham gia ký kết là Công ty TNHH Hafele Việt Nam và Công ty CP Dinh Dưỡng US Cali. Theo nội dung TƯLĐTT của Công ty Hafele Việt Nam, người lao động (NLĐ) sẽ nhận được các phúc lợi như quà sinh nhật, quà trung thu, quà mừng sinh con, kết hôn, trợ cấp ma chay… Đặc biệt, NLĐ còn được mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ.

Ký thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn - Ảnh 1.

Trong khi đó, nội dung TƯLĐTT của Công ty CP Dinh dưỡng US Cali cũng có nhiều phúc lợi cho NLĐ như: tiền thưởng các ngày lễ, Tết; tiền sinh nhật, tiền ăn giữa ca là 30.000 đồng/người. Các bản TƯLĐTT nói trên có thời hạn một năm.

Tin-ảnh: B.Đằng