Với chủ đề "Phát triển bền vững nhờ nguồn nhân lực hạnh phúc", chương trình đã nghe sự chia sẻ của 25 diễn giả Việt Nam và quốc tế về kinh nghiệm nhận diện và giải quyết khi có một bộ phận nhân viên đi làm nhưng không muốn nỗ lực hết mình, không gắn kết nhưng cũng không muốn nghỉ việc; cách thức tạo sự gắn kết cho nhân viên về lý trí và về tình cảm; cách đào tạo nhân viên giỏi và đào tạo lực lượng kế thừa cũng như khơi nguồn hứng khởi cho nhân viên trong công việc...

Quan tâm đến sức khỏe, tình cảm của người lao động - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị nguồn nhân lực

Theo các diễn giả, để tạo sự phát triển trong nhân viên cũng như giữ lao động giỏi, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp quản lý, phải thực lòng chia sẻ những thành công cũng như thất bại tại doanh nghiệp; trả lời dứt khoát các đề xuất, các kiến nghị, không kéo dài hay trả lời nước đôi. Bên cạnh đó phải quan tâm đến sức khỏe và tình cảm của người lao động, tạo động lực cho họ phát triển; tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong một tập thể...

Tin-ảnh: H.Đào