Theo nội dung thỏa ước, ngoài việc tạo thuận lợi cho CĐ hoạt động, các chủ cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường còn có trách nhiệm trích nộp đầy đủ kinh phí CĐ, bảo đảm việc làm, tiền lương, tiền thưởng và cho NLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên NLĐ khi ốm đau... Trách nhiệm của NLĐ là chấp hành đúng các nội dung quy định trong hợp đồng lao động và trong thỏa ước; không tham gia ngừng việc tập thể, tranh chấp lao động tập thể trái quy định pháp luật…

Quảng Nam: Ký kết thỏa ước có lợi cho giáo viên mầm non tư thục - Ảnh 1.

Đại diện các bên tại buổi ký kết

CĐ Nhóm trẻ mầm non tư thục phường An Mỹ được thành lập giữa năm 2018 với 12 đoàn viên. Đây là CĐ cơ sở được thành lập thí điểm qua chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về thành lập CĐ cơ sở gắn với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tin-ảnh: Tr.Thường