Theo thỏa thuận, Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ cam kết giảm giá (ít nhất 15%) cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, khi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe môtô 2 bánh từ 50cc trở xuống là 60.500 đồng/xe/năm và trên 50cc là 66.000 đồng/xe/năm. Mức trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả khi thiệt hại về người là 100 triệu đồng/người/vụ và thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng/vụ. Đối với bảo hiểm con người kết hợp, phạm vi bảo hiểm là chết do ốm đau, bệnh tật với mức phí bảo hiểm 94.000 đồng/người/năm, tùy theo điều kiện cụ thể (chết do ốm đau, bệnh tật; thương tật do tai nạn; ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện, phẫu thuật) số tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng/người/vụ hoặc 10 triệu đồng/người/năm.

Quảng Ngãi: Nâng phúc lợi cho đoàn viên - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Chương trình áp dụng từ tháng 3-2020 đến tháng 12-2023. Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ cũng cam kết sẽ tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện phục vụ công nhân và các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức Công đoàn.

Tin-ảnh: T.Ngôn