Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, nếu đi làm ngày 30-4, 1-5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ Luật Lao động như sau: Tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x (nhân) đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x (nhân) đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Như vậy, nếu tính cả lương ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ngày 30-4, 1-5 được trả lương làm việc vào ban ngày nhận ít nhất 400% lương; làm việc vào ban đêm nhận ít nhất 490% lương.

Quy định về tiền lương đi làm dịp lễ 30-4, 1-5 - Ảnh 1.

Người lao động đi làm vào ngày nghỉ bù dịp lễ sẽ được trả lương làm thêm giờ như trường hợp làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần Ảnh: Hoàng Triều

Theo khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn về tiền lương làm thêm giờ trong ngày nghỉ bù như sau: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày nghỉ bù dịp lễ sẽ được trả lương làm thêm giờ như trường hợp làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, tiền lương mà người lao động được nhận khi đi làm vào ngày nghỉ bù sẽ được tính tiền lương làm thêm ban ngày = 200% x (nhân) đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 270% x (nhân) đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

V.Linh